OhLaLa...Danse!
kurzy kreativního tance

Vnímáme tanec jako všestranný pohyb, kterým můžeme vyjádřit příběh, pocity, nálady...

Bez příběhu je tanec cvičení a bez schopnosti ovládat vlastní tělo nedokážeme příběh vyjádřit...


  • Děkujeme vám za návštěvu našich stránek, které nabízejí kurzy tance pro děti a dospělé
  • Nejmenší tanečníci a tanečnice prožívají zpočátku především  dobrodružství objevování možností pohybu vlastního těla v prostoru a postupně se připravují na koordinačně a prostorově složitější prvky. Taneční výuka vychází ze základních pohybových schémat, které postupně rozšiřuje a zkvalitňuje. U starších dětí vychází výuka z principů a techniky contemporary, propojení současného scénického tance a baletu.  Klade důraz na individualitu a originalitu každého tanečníka a rozvíjí nejen jeho fyzické ale i psychické schopnosti. A i kdyby se v budoucnu tanečníkem či tanečnicí nestal(a)...spousta dobrého mu(jí) z tance navždy zůstane:)

2014 Výlety do říše fantazie

2015 O Malence

2016 Naturálium

2016 Papilio

2016 Putování za bílým králíčkem

2016 Do snů...

2017 O Malence II

2017 Barvy

2018 Cesta do země kde ještě sněží

2018 Zahrada

2019 Hvězdy

2019 Malý lesní příběh

2020 Cesta až na úplný sever

Fotogalerii z vystoupení máme zde